Administratiekantoor Rob Bakker

Administratiekantoor Rob Bakker > Startersinformatie

Startersinformatie

Handig

Informatie voor starters

Ondernemer zijn en een onderneming drijven: daar komt heel wat bij kijken. Voor u van start gaat, oriënteert u zich natuurlijk uitvoerig. U neemt in dit stadium ook al een aantal beslissingen, met gevolgen voor onder meer de belastingen en premies waar u mee te maken krijgt. Op het gebied van belastingen en premies gelden voor ondernemers namelijk speciale regels. Voor startende ondernemers zijn er bovendien speciale startersregelingen.

Onderscheid ondernemer voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting (btw)

Als u bijvoorbeeld een winkel of een schoonmaakbedrijf begint, zult u voor de inkomstenbelasting en de btw ondernemer zijn. Maar een administrateur die naast zijn fulltime dienstbetrekking af en toe voor eigen rekening boekhoudkundige adviezen geeft, is voor de inkomstenbelasting meestal geen ondernemer. Voor de btw kan hij wel ondernemer zijn voor zijn bijverdiensten. Ook als u freelance werk verricht, moet u – net als iedereen – nagaan of u voldoet aan de criteria voor ondernemerschap. Freelancers zijn vaak ondernemer voor de btw, maar het is ook mogelijk dat zij ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

U krijgt direct al administratieve verplichtingen

Als ondernemer krijgt u ook administratieve verplichtingen. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw boekhouding vanaf de start van uw onderneming voldoet aan bepaalde voorwaarden. Als u een startende ondernemer bent, kijkt de fiscus naar een aantal belangrijke zaken. Het is van belang dat u daar goed nota van neemt. Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen.

Na uw aanmelding als ondernemer beoordeelt de Belastingdienst aan de hand van uw feitelijke omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Uw aangifte inkomstenbelasting speelt bij die beoordeling soms ook een rol. Als u aan de eisen voldoet, mag u gebruikmaken van de speciale regelingen. En ook bij het indienen van een zogenaamde VAR verklaring zal de belastingdienst een beslissing nemen.

De Belastingdienst kijkt onder andere bij de beoordeling naar de volgende punten:

Hoe zelfstandig is uw onderneming?
Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, dan is er meestal geen sprake van een onderneming.

 

Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
Als u slechts marginale winst heeft en/of structureel verlies leidt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

 

Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming heeft.

 

Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

 

Wie zijn uw opdrachtgevers?
U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers heeft, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer erkend.

 

Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.

 

Loopt u ‘ondernemersrisico’?
Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan heeft u waarschijnlijk een onderneming.

 

Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?
Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming, dan bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als voorbeeld: op dit moment is er een discussie met de fiscus of een zelfstandige chauffeur, iemand die zich dus verhuurt als zodanig, nu wel of niet als ondernemer (met winst) wordt gezien.

 

Meer info of vragen?

Stuur uw informatieaanvraag naar Administratiekantoor Rob Bakker of bel direct naar ons kantoor. In een vrijblijvend telefonisch onderhoud kunnen wij u snel vertellen of u wel of niet een ondernemer bent volgens de huidige fiscale wetgeving